Joanna Messmer: Följ med på resan, samhällsbyggare!

0
426

Strax innan sommarledigheten tillsattes jag som Samhällsbyggarnas tillförordnade vd. Oavsett om våra vägar har korsats eller ej vill jag berätta för dig om vad min drivkraft är och varför jag är här. 

Rollen är ny, men det kan man inte kalla min relation till och mitt engagemang i Samhällsbyggarna. Jag har alltid haft ett stort intresse för det ideella engagemanget. Det blommade ut under studietiden. En helt ny värld öppnade sig, full av aktiviteter och grupper. 

Jag hade dessutom förmånen att väldigt snabbt få kontakter ute i arbetslivet, där jag fick träffa människor som inspirerade mig och som snabbt blev mina förebilder. Mina förebilder hade alla något gemensamt: det ideella engagemanget. 

Ganska snabbt snubblade jag också över SVR som ju senare blev en del i Samhällsbyggarna och jag började förstå att det finns något utanför KTH:s väggar, att det finns något motsvarande studentföreningar, fast i arbetslivet. 

Engagemanget i studentsektionen ledde till att jag tidigt fick extrajobb hos Samhällsbyggarna. Dåvarande vd Olof Johansson var inte sen på att engagera mig och snart deltog jag på min första stora konferens inom samhällsbyggnadssektorn. Inte visste jag då att jag några år senare skulle gå i hans fotspår.

”Mitt mål är att vi ska kunna erbjuda alla er medlemmar det bästa möjliga utbytet mellan varandra.” 

Som ny vd har jag tillsammans med styrelsen många frågor att fundera över och främst står frågan om vad vår förening ska vara och vad den ska ge till våra medlemmar. Jag vill att Samhällsbyggarna ska vara den naturliga platsen för alla inom Samhällsbyggnadsbranschen, alla studenter, alla unga yrkesverksamma, alla som är fast förankrade i arbetslivet och alla seniorer. Mitt mål är att vi ska kunna erbjuda alla er medlemmar det bästa möjliga utbytet mellan varandra, att ni ska få en möjlighet att skapa kontakter med andra inom sektorn och utvecklas tillsammans. 

Vi ska följa dig under resans gång. Som student och när du tar klivet ut i arbetslivet. Du som är yrkesverksam kan vara en framtida kollega eller arbetsgivare, eller varför inte vara en mentor och förebild för en annan medlem? Och du som inte längre är yrkesverksam, du som kan kalla dig senior och som antagligen besitter den största erfarenheten av oss alla, du behövs också i vår förening – för kunskapsutbyte, för kontinuitet och för att bevara traditioner. 

I Samhällsbyggarna ryms olika åldrar, kompetenser, verksamhetsområden och geografisk hemvist. Men det vi alla har gemensamt är att vi på ett eller annat sätt bygger, förvaltar och utvecklar vårt samhälle. Vi ska dra nytta av den kunskap och kompetens som finns i vår förening. Och jag hoppas att vår förening kan bli precis just det som du önskar att den ska vara för dig. 

Tack till alla er som är medlemmar i Samhällsbyggarna och bidrar till allt detta. Och ni som inte ännu är det, välkomna till oss när som helst. Låt oss göra den här resan tillsammans. Jag ser fram emot att göra den med er. 

Joanna Messmer
vd, Samhällsbyggarna