Är du en bolagsväktare eller omställare?

0
1173

Det sägs att tid är allt vi har. Tiden som är densamma för oss alla. Tiden som vi ska använda väl, samtidigt som tiden rinner ut i sanden. Så en fråga vi måste ställa oss i arbetet för en hållbar omställning är: använder vi tiden på rätt sätt? Lägger vi den där vi kan göra störst skillnad på kortast tid för att hålla världen inom 1,5-gradersmålet?

I engelskan används ofta ordet ”stewardship” för att beskriva det förhållande vi behöver ha till vår planet. Ett ord som närmast kan översättas till ”förvaltarskap”, men med ett inneboende “beskydd” som jag tycker försvinner i översättningen. Ett beskyddande förvaltarskap av denna planet, av våra samhällen, våra miljöer, vår jord, våra städer, våra vänner och familj. Våra barn.

”Vilket förvaltarskap vi antar är därför en viktig positionering för oss som människor, våra framtida generationer, men också de branscher vi jobbar i här och nu.”

”Vi ärver inte jorden från våra förfäder, utan vi lånar jorden från våra barn”, är ett träffande talesätt som återkommer inom miljörörelsen. Ett annat är att vi i varje beslut och övervägande måste ta hänsyn till den påverkan detta får sju generationer in i framtiden.

Vilket förvaltarskap vi antar är därför en viktig positionering för oss som människor, våra framtida generationer, men också de branscher vi jobbar i här och nu. Vissa företag måste oavkortat bromsa in sina aktiviteter för att minimera de negativa trender som förstör vår planet. Andra företag behöver ta plats för att möta de behov, problem och önskemål som vi människor har, utan att det drabbar andra människor, djur och natur.

Du som yrkesverksam inom hållbarhet har här en hemläxa att göra i att inse om din roll är att agera som en Bolagsväktare eller som en Omställare. Ska du exempelvis göra som Arla och utnyttja hållbarhetsarbetet till din försäljningsmässiga fördel? Eller ska du ta till ditt mod och integritet och gå samma spår som Desiree Fixler? Visselblåsaren som gav sken till hur tyska kapitalfonden DWS Group inte alls förvaltade 459 miljarder euro i ESG-tillgångar, utan 115 miljarder euro[1].

”Tid är allt vi har och tiden börjar bli knapp”

I en värld där vi inte har råd att de negativa trenderna fortsätter peka uppåt i varje diagram som lyfter sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, så krävs det en stop-loss-funktion. Vi måste ta ut våra insatser i form av tid, pengar och energi i verksamheter som lurar oss att tro att en vändning kommer. Bara de får chansen att finansiera omställningen genom att bedriva ”business as usual” ett litet tag till, när vi egentligen behöver bedriva “business unusual”.

När nu tid är allt vi har och tiden börjar bli knapp enligt senaste IPCC rapporten bör du fråga dig: Ska du fortsätta agera bolagsväktare? Eller ska du agera omställare?

Vad svaret på frågan blir får tiden avgöra och det sorgliga är att tiden börjar ta slut.

Robin Rushdi Al-Sálehi
Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa och affärsutvecklare på arkitektbyrån Codesign

PS: Till alla de som anser att texter som dessa underminerar de som försöker göra rätt för sig vill jag endast säga detta: Om inte vi gör rätt, så vem? Om inte nu, när?

[1] https://app.wedonthavetime.org/posts/c0bea8d2-61b8-4600-bfde-d6cf91ae22dc